กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ


รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลไม้เรียงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียงร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**