กิจกรรม : คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและแนะนำการดำเนินโครงการฯ









รายละเอียด :
    

 คณะกรรมการภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจแนะนำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สภ.ไม้เรียง สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ของเทศบาลตำบลไม้เรียงประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง มีผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บรืหาร และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**