กิจกรรม : ภาพกิจกรรม "จิบน้ำชายามเช้า สังสรรค์ชาวฉวาง" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลไม้เรียง นำโดย นายชัยศรี มีพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลไม้เรียง เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายทินกร  มุสิกวัตร  นายอำเภอฉวาง และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนภาคเอกชน ในการมาร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า สังสรรค์ชาวฉวาง” ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพบปะ รับทราบปัญหาอุปสรรค และเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557    อ่าน 397 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**