หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2559