หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลไม้เรียง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560