หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล
     
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล การสร้างความโปร่งใส่ตามหลักธรรมมาภิบาล เทศบาลตำบลไม้เรียง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561