หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล
     
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561