หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล
     
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิภาบาล มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2561