แผนพัฒนาบุคลากร
     
แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี(พ.ศ.2561-2564)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2561