หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
     
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2562