หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา
     
แผนพัฒนาการศึกษา ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2562