ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๘๕ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๘
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563