งานกิจการสภาเทศบาล
     
งานกิจการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
   
 
   

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแนบท้ายฯ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564