การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2563