ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔
   
 
   

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เดลิเวอรี่รับสิทธิ "คนละครึ่ง" ไม่ได้ เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Station)

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19

ลำดับที่ ๔ หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

ลำดับที่ ๕ ประกาศ! ไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง


QQPULSA
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2564