ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   

 เทศบาลตำบลไม้เรียงประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน  โดยสแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ หรือลิงค์ shorturl.asia/XLdMH ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564