ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕
   
 
   

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด -19 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 
ลำดับที่ ๒ เรื่อง ปภ. แนะรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า
 
ลำดับที่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 
ลำดับที่ ๔ เรื่อง ๔ สัญญาณเตือน มือถือเสี่ยงถูก  Hack
 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 
ลำดับที่ ๕ เรื่อง กปน. ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้ MWA e-Bill Service
 
ลำดับที่ ๖ เรื่อง กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย"
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565