ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕
   
 
   

 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสากระตุ้นเพื่อนฉีดวัคซีนและบอกต่อความรู้โควิด-19

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  PEA  แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ลำดับที่ ๓ เรื่อง สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง ๓ เดือน

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง

ลำดับที่ ๕ เรื่อง อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้
 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565