หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
     
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
   
 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.   2555
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2554