ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง
     
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง ประกาศรายชื่อศูนย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 2
   
 
   

รายชื่่อศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมในการจัดทำเนื้อหาและประกวดการสร้างเนื้อหาhot


ภาคเหนือ 12 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ฯ พระธาตุห้าดวง อ.ลี้ จ.ลำพูน
2. ศูนย์ฯ ตำบลร่องฟอง จ.แพร่
3. ศูนย์ฯ ตำบลแม่สุก จ.พะเยา
4. ศูนย์ฯ บ้านแสงไทร อ.ปง จ.พะเยา
5. ศูนย์ฯ เยาวสตรี จ.เชียงใหม่
6. ศูนย์ฯ ห้วยเสือเฒ่า จ.แม่ฮ่องสอน
7. ศูนย์ฯ ห้องสมุดประชาชน จ.น่าน
8. ศูนย์ฯ ตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์
9. วัดปรางค์ จ.น่าน
10. ศูนย์ฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 จ.น่าน

11. ศูนย์ฯ บ้านราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย

12. ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จ.ตาก

 

ภาคกลาง 7 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์ฯ ตำบลหนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
2. ศูนย์ฯ บ้านบางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
3. ศูนย์ฯ ตำบลพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
4. ศูนย์ฯ ตำบลคลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร
5. ศูนย์ฯ ตำบลบางเพรียง จ.สมุทรปราการ
6. ศูนย์ฯ บางพูน จ.ปทุมธานี
7. ศูนย์ฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

 

ภาคอีสาน 10 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ฯ อบต. สตึก จ.บุรีรัมย์
2. ศูนย์ฯ วัดโพธิการาม จ.ร้อยเอ็ด
3. ศูนย์ฯ เพื่อพ่อหลวงบ้านโคกย่าง จ.บุรีรัมย์
4. ศูนย์ฯ เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
5. ศูนย์ฯ กศน. ตำบลมะเฟือง จ.บุรีรัมย์
6. ศูนย์ฯ บ้านตากแดด จ.บุรีรัมย์
7. ศูนย์ฯ เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
8. ศูนย์ฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
9. ศูนย์ฯ วัดสีคิ้วคณาราม จ.นครราชสีมา
10. ศูนย์ฯ วัดบูรพา จ.ยโสธร

 

ภาคใต้ 3 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ฯ ตำบลกำพวน จ.ระนอง
2. ศูนย์ฯ บ้านสวนตูล จ.สงขลา
3. ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช

 

***หมายเหตุ ตารางการจัดฝึกอบรม  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

สรุปรวมทั้งหมด 32 ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือก
(ลำดับที่ประกาศไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ได้รับ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icon new 1
1. คุณศยาม เกษะโกมล     โทรศัพท์ 086-9070324 
2. คุณป้องนภา พึ่งทอง      โทรศัพท์ 089-4552513
3. คุณภารดี นำเจริญลาภ   โทรศัพท์ 087-9935068
4. คุณพิมพ์ทิพย์ เรืองศิริ    โทรศัพท์ 081-1442586


รายละเอียดกิจกรรที่ 2

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2555