ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง
     
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง ประกาศรายชื่อศูนย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 1
   
 
   

รายชื่่อศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน hot

 

ภาคเหนือ 9 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์ฯ เยาวสตรี จ.เชียงใหม่
2. ศูนย์ฯ ตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์
3. ศูนย์ฯ ตำบลบ้านกาศจ.แพร่
4. ศูนย์ฯ ตำบลคลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร
5. ศูนย์ฯ ตำบลแม่สรวย จ.เชียงราย
6. ศูนย์ฯ ตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
7. ศูนย์ฯ เพื่อพ่อหลวงบ้านห้วยเสือเฒ่า จ.แม่ฮ่องสอน
8. ศูนย์ฯ โรงเรียนวัดปรางค์ จ.น่าน
9. ศูนย์ฯ ชายแดน จ.ตาก

 

ภาคกลาง 6 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์ฯ บ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี
2. ศูนย์ฯ ตำบลบางเพรียง จ.สมุทรปราการ
3. ศูนย์ฯ บ้านบางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
4. ศูนย์ฯ ตำบลพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
5. ศูนย์ฯ บ้านคลองกะทา จ.จันทบุรี
6. ศูนย์ฯ หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา 1-2 อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์ฯ เพื่อพ่อหลวง อบต. ไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์
2. ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี
3. ศูนย์ฯ อบต.ภูเขาทอง จ.ร้อยเอ็ด
4. ศูนย์ฯ โรงเรียนบ้านวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
5. ศูนย์ฯ ตำบลสว่าง จ.อุบลราชธานี
6. ศูนย์ฯ ตำบลหนองนาง จ.หนองคาย
7. ศูนย์ฯ วัดบูรพา จ.ยโสธร
8. ศูนย์ฯ เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
9. ศูนย์ฯ กศน. เขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

 

ภาคใต้ 6 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์ฯ ตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี
2. ศูนย์ฯ ตำบลกำพวน จ.ระนอง
3. ศูนย์ฯ อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
4. ศูนย์ฯ บ้านทุ่งนารี จ.พัทลุง
5. ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช
6. ศูนย์ฯ ตำบลไพรวัล อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


***หมายเหตุ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สามารถดาวน์โหลดได้

ในวันที่ 6 เมษายน 2555

และ แต่ละศูนย์ฯ จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าแยกเป็นรายกิจกรรม

 

 

สรุปรวมทั้งหมด 30 ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือก
(ลำดับที่ประกาศไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ได้รับ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icon new 1
1. คุณศยาม เกษะโกมล    โทรศัพท์ 086-9070324
2. คุณป้องนภา พึ่งทอง     โทรศัพท์ 089-4552513
3. คุณภารดี นำเจริญลาภ  โทรศัพท์ 087-9935068
4. คุณพิมพ์ทิพย์ เรืองศิริ   โทรศัพท์ 081-1442586


รายละเอียดกิจกรรมที่ 1

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2555