หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราขการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร
     
ข้อตกลงการปฏิบัติราขการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
   
 
   

 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557