หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ประมวลจริยธรรม
     
ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาเทศบาล
   
 
   

 ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาเทศบาล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2557