หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 64 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 112 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2558
รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 579 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2555
รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 702 คน] เมื่อ 24 ม.ค. 2555
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 637 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1