หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 263 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2557
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 250 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2557
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1