ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
คำสั่งแบ่งงานภานในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่งแบ่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 137 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1